ساب و اپوکسی بی نظیرسنگ های ما، آیینه شما هستند. این هدف با تولید سنگ هایی با لوکس بالاتر از 90 و اپوکسی بی نظیر محقق میگردد. با توجه به اپوکسی همرنگ استفاده شده بر روی سنگها، کوچکترین سوراخ های سوزنی هم قابل مشاهده نیستند.
سنگ های تولیدی سنگبری دهبید عظیمی شامل :

سنگ دهبید
سنگ لته
سنگ امپرادور
سنگ کاپوچینو
به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید