سنگ امپرادور لایت ترکیه در این پروژه در ابعاد ۱۲۵ * ۱۲۵

سایز سنگ به کار رفته :

مورد استفاده :

پیمانکار :

ابعاد پروژه :

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما