مشخصات سنگ چینی ازنا B

نام سنگ : سنگ چینی ازنا B

سایز سنگ: 165 * 165

کاربرد : کف و دیواره

سورت سنگ : B

توضیحات سنگ چینی ازنا B

سنگ چینی ازنا یکی از سنگ های ساختمانی محبوب با زمینه رنگی سفید و خطوط مورب طوسی رنگ در ابعاد اسلب و ابعاد حکمی ۱۶۵ * ۱۶۵ , 125 * 125 , 100 * 100 در مجموعه سنگ عظیمی تولید و فرآوری میشود . سنگ چینی ازنا از لحاظ سرت بندی بافتی و رنگی دارای تنوع خاصی میباشد که بهترین سورت های سنگ چینی ازنا در شوروم مجموعه سنگ دهبید پارسیان عظیمی در متراژ بالا قابل مشاهده است .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما