مشخصات سنگ چینی ازنا کد A+

نام سنگ : سنگ چینی ازنا کد A+

سایز سنگ: ۱۶۵ * ۱۶۵

کاربرد : کف و دیواره

سورت سنگ : A+

توضیحات سنگ چینی ازنا کد A+

سنگ چینی ازنا یکی از سنگ های ساختمانی محبوب با زمینه رنگی سفید و خطوط مورب طوسی رنگ در ابعاد اسلب و ابعاد حکمی ۱۶۵ * ۱۶۵ در مجموعه سنگ عظیمی تولید و فرآوری میشود . سنگ چینی ازنا هم به صورت اسلب های بوک مچ و فور مچ به صورت دور بر و غیر دور بر در انبار مجموعه، همیشه قابل تهیه است . سنگ چینی ازنا از لحاظ سرت بندی بافتی و رنگی دارای تنوع خاصی میباشد که بهترین سورت های سنگ چینی ازنا در شوروم مجموعه سنگ دهبید پارسیان عظیمی قابل مشاهده است .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما