سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما

سنگ مدرنا وایت

سنگ مدرنا وایت

سنگ سفید مدرنا وایت ، جنس سنگ چینی میباشد و این سنگ به صورت خام از ترکیه وارد ایران شده و در مجموعه عظیمی تولید نهایی شده و در بازار ارايه میشود .

سایز سنگ: اسلب

کاربرد : کف

سورت سنگ : سوپر

دسته بندی : سنگ چینی

برچسب : سنگ مدرنا وایت | خرید سنگ مدرنا وایت | قیمت سنگ مدرنا وایت | فروش سنگ مدرنا وایت