در مجموعه عظیمی تمامی سنگ های دهبید در ابعاد کوچک و بزرگ توسط دستگاه اتومات اکتیو سرت ، دسته بندی میشود . در این مجموعه سنگ های دهبید شایان شامل ۹۰ سرت میباشد که این ۹۰ سرت همیشه در انبار متراژ قابل توجهی موجود میباشد .

نام سنگ : سنگ دهبید شایان کد A+

سایز سنگ: 165 * 165

کاربرد : کف

سورت سنگ : A+

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما