سنگ دهبید با زمینه رنگی کرم یکی از بهترین سنگ های ساختمانی در میان سنگ های مرمریت کرم میباشد . این سنگ در مجموعه سنگ عظیمی در ابعاد اسلب و بزرگ تولید انبوه میشود .

نام سنگ : سنگ دهبید شایان کد A

سایز سنگ: 165*165

کاربرد : کف ساختمان های مسکونی

سورت سنگ : A

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما