در مجموعه سنگ عظیمی همیشه متراژ قابل توجهی از سنگ دهبید شایان در ابعاد بزرگ آماده برای بارگیری موجود میباشد. برای مشاوره برای خرید سنگ دهبید شایان با متخصصان فروش ما تماس بگیرید .

نام سنگ : سنگ دهبید شایان کد A

سایز سنگ: اسلب

کاربرد : کف ساختمان های مسکونی

سورت سنگ : A

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما