سنگ دهبید در منظقه دهبید در نزدیکی شهر شیراز زاده شده است . سنگ های مرمریت این منطقه با زمینه رنگی کرم با نام دهبید در بازار سنگ های ساختمانی شناخته شده است ، ولی برای تفکیک این معادن پسوند هایی در تاریه این سنگ به وجود آمده است مانند دهبید انگورگ ، دهبید شایان ، دهبید چاه مرغی ، دهبید زارع و یا دهبید معد«ن A1 .

نام سنگ : سنگ دهبید شایان کد A

سایز سنگ: ۱۶۵ * ۱۶۵ ، اسلب

کاربرد : کف ساختمان های مسکونی

سورت سنگ : A

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما