مشخصات سنگ دهبید شایان

نام سنگ : سنگ دهبید شایان

سایز سنگ: 165*165

کاربرد : کف ساختمان های مسکونی

سورت سنگ : A

توضیحات سنگ دهبید شایان

از آن جایی که سنگ دهبید شایان از لحاظ ساختاری دارای تنوع بافتی و رنگ بندی متنوع میباشد ، سورت بندی دقیق ویکدست برای این سنگ ساختمانی بسیار باید با دقت انجام شود . در مجموعه سنگ عظیمی سنگ دهبید به ۳ سورت اصلی که با نام های A+,A,B نام گزاری شده اند تقسیم بندی میشود هر سرت اصلی به ۳۰ سرت زیر مجموعه دسته بندی شده است .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما