مشخصات سنگ دهبید شایان کد A+

نام سنگ : سنگ دهبید شایان کد A+

سایز سنگ: 165 * 165

کاربرد : کف

سورت سنگ : A+

توضیحات سنگ دهبید شایان کد A+

سنگ دهبید شایان سرت A+ پاک و روشن ترین سرت سنگ دهبید در بازار سنگ های ساختمانی میباشد . در مجموعه عظیمی تمامی سنگ های دهبید در ابعاد کوچک و بزرگ توسط دستگاه اتومات اکتیو سرت ، دسته بندی میشود .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما