مشخصات سنگ دهبید شایان

نام سنگ : سنگ دهبید شایان

سایز سنگ: 165 * 165

کاربرد : کف ساختمان های مسکونی

سورت سنگ : A

توضیحات سنگ دهبید شایان

سنگ های مرمریت منطقه دهبید ایران با زمینه رنگی کرم با نام دهبید در بازار سنگ های ساختمانی شناخته شده است ، ولی برای تفکیک این معادن پسوند هایی در تاریخ این سنگ به وجود آمده است مانند دهبید انگورگ ، دهبید شایان ، دهبید چاه مرغی ، دهبید زارع و یا دهبید معدن A1 که اگر به دنبال سنگی کرم رنگ در متراژ ها بالا برای کف واحد ساختمانی خود در بازار هستید ، پیشنهاد بازار در قدم اول سنگ دهبید شایان میباشد .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما