مشخصات سنگ امپرادور دارک اسپانیا

نام سنگ : سنگ امپرادور دارک اسپانیا

سایز سنگ:

کاربرد :

سورت سنگ :

توضیحات سنگ امپرادور دارک اسپانیا

سنگ امپرادور دارک اسپانیا در کشور اسپانیا زاده شده است . سنگ امپرادور دارک در سورت های کمی دسته بندی میشود . در مجموعه سنگ عظیمی سنگ امپرادور در ابعاد اسلب و تایل تولید و فرآوری میشود ، روند تولید سنگ امپرادور اسپانیا به این صورت است که سنگ خام آن به صورت کوپ وارد کارخانه سنگبری پارسیان دهبید عظیمی شده و ما بقی آن در این مجموعه تولید و آماده عرضه در بازار سنگ های ساختمانی میشود . برای اطلاعات بیشتر و مشاوره به مدیران فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما