قيمت سنگ لته تركيه با توجه به نواسنات ارزي در بازار نيز اين كالا متغير ميباشد . دليل آن اين است كه اين سنگ زاده كشور تركيه است و براي خريد آن بايد ريال رو به دلار و يا لير تبديل كرد ، ولي بايد توجه داشت كه قيمت سنگ لته تركيه در مجموعه سنگ عظيمي نواسانات قيمتي كمتري شامل ميشود ، به دليل آن كه توليد و فرآوري سنگ لته در اين مجموعه در داخل ايران انجام ميشىود و بخشي از هزينه هاي توليد ريالي است . و فقط سنگ خام آن است كه به صورت دلاري خريداري شده و كشور منتقل ميگردد ، در نتيجه براي مشترياني كه به دنبال جستجوي قيمت سنگ لته و خريد آن هستند پيشنهاد ميكنيم كه حتما با مشاورين فروش سنگ لته تركيه در مجموعه عظيمي تماس حاصل فرماييد .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما