خريد سنگ امپرادور لايت تركيه در بازار هاي سنگ ساختماني ايران در طي ١٠ سال گذشته رايج بوده است . ولي براي خريد سنگ امپرادور لايت تركيه به هر مجموعه اي براي خريد اين سنگ در حجم بالا نبايد اطمينان كرد ، زيرا اين سنگ زاده كشور تركيه ميباشد و بيشتر به صورت اسلب از كشور تركيه و چين به داخل ايران وارد ميشود و كمتر مجموعه هايي عستند كه اين سنگ رو به صورت خام وارد كشور كنند و توليد نهايي آن را در ايران انجام دهند . اگر به دنبال خريد سنگ امپرادور لايت در حجم بالا هستيد ، پيشنهاد ما به مشتريان اين سنگ، كارخانه سنگبري پارسيان دهبيد عظيمي است . اين مجموعه به طور مرتب سنگ خام امپرادور لايت تركيه را به ايران وارد كرده و با فرآوري نهايي با قيمت هاي منطقي در حجم و ابعاد مختلف در بازار ارائه ميكند .

سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما