تولید انبوه سنگ های سفید در ابعاد اسلب

چینی الیگودرز

نام سنگ :

چینی الیگودرز

نوع سنگ :

چینی

ابعاد :

اسلب

ضخامت :

2cm

رنگ سنگ :

سفید
توضیحات

سنگ چینی الیگودرز با رنگ سفید و خطوط طوسی کم رنگ یکی از بهترین انتخاب های طراحان برای فضای مدرن میتواند باشد .

دیگر محصولات ترسا