تولید انبوه سنگ های سفید در ابعاد اسلب

سنگ امپرادور لایت

نام سنگ :

امپرادور لایت ترکیه

نوع سنگ :

مرمریت

ابعاد :

اسلب

ضخامت :

2cm

رنگ سنگ :

توضیحات

سنگ امپرادور لایت ترکیه در بازارهای جهانی سنگ های ساختمانی دارای جایگاه ویژه ای میباشد ، این سنگ با توجه به رنگ قهوه ای ملایم خود میتواند گرمی دلنشینی را به فضاهای ساختمانی ببخشد. مجموعه تِرِسا(برادران عظیمی ) با وارد کردن سنگ خام امپرادور لایت از کشور ترکیه و تولید آن در ایران ، توانسته اند در بازار کشور سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهند.

دیگر محصولات ترسا