سنگبری دهبید عظیمیارتباط باما

جهت تولید سنگ مرمریت لَته،سنگ امپرادور ترکیه و سنگ امپرادور دارک اسپانیا مجموعه سنگ عظیمی از طریق کارشناسان حرفه ای و مجرب خود، سنگ خام را انتخاب و خریداری کرده و به صورت بلوک وارد کشور میکنند و به این ترتیب مدیران این مجموعه از یک طرف با ایجاد اشتغال زایی برای کارکنان و کارگران خود خدمت ملی کرده و از طرف دیگر با عرضه سنگ های نام برده شده در کنار مرمریت دهبید توانسته اند طیف رنگی وسیعتری از محصولات خود را برای جلب رضایت بیشتر مشتریان نمایش و ارا ئه دهند.